luk

Transport af gods

Du er velkommen til at ringe på tlf. 86 32 36 00 eller sende os en mail, hvis du har spørgsmål til transport af gods til og fra Anholt.

Download gods oplysninger som PDF

Vigtige oplysninger

Fragtbrevet skal være udfyldt og afleveret på kontoret inden godset afleveres på lageret.

Gods skal altid være forsvarligt emballeret og være tydeligt mærket med modtagers/afsenders navn og adresse.

Beskadiget gods transporteres uden ansvar.

Frostvarer skal være frosset ved indlevering.

Kvittering for betalt fragt skal forevises ved afhentning af gods.

Det er ikke tilladt egenhændigt at fjerne gods fra lager eller transportvogne - dette vil blive betragtet som tyveri og retten til erstatning for evt. skader, bortkomst etc. bortfalder.

Klassificeret gods

Ved indlevering af IMCO-gods (farligt gods) har afsender iflg. Sølovens §257 og §291 pligt til at oplyse om godsets farlige beskaffenhed og de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være nødvendige.

Godset skal være mærket i.h.t. gældende IMDG-regler.
Download Erklæring om Farligt Gods

Transport af levende dyr kan suspenderes af kaptajnen, hvis denne skønner at overfart ikke er forsvarlig.

Lageropbevaring af gods

Gods, der ikke er afhentet senest 3 hverdage efter ankomst, beregnes et gebyr på kr. 50,- pr. døgn. Ønsker man at få gods opbevaret i længere tid betales leje kr. 100,- pr. døgn. (Kun muligt i Grenaa.) Begrænset plads.

Forsikring

For varer af høj værdi anbefales det, at afsender/modtager tegner vareforsikring hos sit eget forsikringsselskab.
Transportbestemmelser er opslået på kontoret på Anholt og ved lageret i Grenaa.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal ske straks ved afhentning af gods fra Grenaa-Anholt Færgefarts lager og påtegnes fragtbrevet, da Grenaa-Anholt Færgefarts erstatningsansvar ellers bortfalder.

Eventuelle skader der sker/opdages ombord skal anmeldes til en af skibets officerer.

Taksterinkl. moms 25%

Enhedspriser

Tørvarer/ferskvarer Køl-frost*
1/1 rullepalle 55,- 70,-
1/2 rullepalle 30,- 35,-
Palleboks 75,-
1/1 Europalle 130,- 160,-
1/2 Europalle 65,- 80,-
1/4 Europalle 35,- 40,-

*) Mælk, kød og frosne varer der skal i færgens frost/kølecontainer.

Øvrig gods

Andet Køl-frost
Under 100 kg (min. takst) 20,- 20,-
over 100 kg beregnes pr. påbegyndt 100 kg (f.eks. 150 kg = kr. 40,-) 20,- 25,-

Mængderabat 01.01. - 30.04. og 01.09. - 31.12. over 5.000 kg pr. sending - 10%
Belægningssten, fliser o.l min. 3 tons. Overføres på specielle dage - 20%
Efterkravsgebyr kr. 30,-

Specialfragter

Fisk, pr. kasse fra Anholt 20,-
Miljøbenzin pr. påbegyndt 25 l * 20,-
Briketter, pr. påbegyndt 1.000 kg 45,-
Større partier træ (brændsel) – uemballeret – pr. påbegyndt 1.000 kg 50,-
1 ramme træ, emballeret (brændsel) 45,-
Halm og hø betales efter vægt. Der skal medbringes vejeseddel.
Lastbil/Varebil o/ 6 meter excl. chauffør, excl. gods pr. påbegyndt meter (t/r) 140,-
Trailer o/ 6 meter excl., pr. påbegyndt meter (t/r) ** 140,-
Entreprenør maskiner, dumper osv., excl. chauffør, pr. påbegyndt meter (t/r) 210,-
Enheder hvor akseltrykket overstiger 12 tons og/eller 2,5 tons pr. m2 – kontakt rederiet

*) Klassificeret gods:
Overføres på specielle afgange, se opslag ved færgen.

**) Der skal betales for gods – se fragttarif.
OBS! der skal medbringes vejeseddel.

Ind- og udlevering af gods i Grenaa

Åbningstider

Hverdage kl. 07.00 - 10.30 og 13.00 - 15.00
Onsdag 11.03. - 28.04. og 26.08. - 31.10. kl. 08.00 - 10.30
Onsdag 01.11. - 09.03. Lukket
Lørdag ved sejlads kl. 08.00 - 10.30
Søndag og helligdag Ved sejlads på søn- og helligdage samt lørdag eftermiddag åbner lagret 2 timer før ankomst og lukker ved afgang.

OBS

Der modtages kun gods i åbningstiden.
Ved levering af større partier kontakt rederiet.
Ved overførsel af frostvarer 01.10. – 01.04. Venligst informér rederiet senest 2 timer før indlevering.

Ind- og udlevering af gods på Anholt

02.01. - 23.06. og 05.08. - 30.12.

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 07.00 - 08.00 og 14.00 - 15.30
Fredag kl. 07.00 - 08.00 og 15.30 - 16.30
Lørdage ved sejlads kl. 08.00 - 09.00 og 15.00 - 16.15
Søndage ved sejlads kl. 11.00 - 12.00

24.06. - 04.08.

Mandag til lørdag kl. 07.00 - 08.00 og 14.00 - 17.00
Søndag kl. 11.00 - 12.00

OBS

Gods indleveret senere end 1/2 time før afgang kan ikke forventes overført samme dag.

Gods udleveres fra lager efter losning. I højsæsonen udleveres gods til private og håndværkere mellem 16.30 - 17.00

Godset udleveres i følgende rækkefølge:
Dagligvarer(køl og frost), privat gods, byggematerialer. Ikke afhentet gods er på eget ansvar.

Bemærk:
På dage med 2 afgange udleveres gods medbragt på første tur til Anholt, når færgen er afsejlet på anden tur.