luk

Transportbetingelser

1. Pladsreservation:
Passagerer: Det er nødvendigt at bestille plads hele året.
Køretøjer: Der modtages kun pladsbestilling for biler og motorcykler tilhørende de fastboende på Anholt, køretøjer som er helt eller delvist registrerede til erhvervsmæssig kørsel, og som har en erhvervsmæssig opgave i forbindelse med den konkrete overfart til Anholt samt registrerede invalidekøretøjer.

2. Betaling:
Billetten betales ved bestilling med kreditkort eller mobilpay og gælder kun til reserveret afgang.

3. Ændring/refundering:
Ændring og afbestilling af billetter kan ske indtil 24 timer før udrejse, for at få pengene retur. Afbestilles der efter 24 timer før udrejse er pengene tabt.

Hvis du ikke skal bruge din billet, eller har planer om at ændre den, kan du inden 24 timer inden udrejse nemt både ændre og annullere den inde på din bookingside. Alle ændringer og annulleringer er uden gebyr. Jo tidligere du afbooker, jo tidligere kan andre få glæde af din billet og nyde en tur til Anholt.

Har du brug for assistance, er du velkommen til at ringe til kontoret. 

Rederiet er ikke forpligtet til at erstatte mistede eller bortkomne billetter.

4. Mødetid:
Passagerer i perioden 08.06 - 10.08.: 30 min. før planmæssig afgang. Resten af året 15 min. før planmæssig afgang.
Køretøjer/cykler/barne- og klapvogne:
Cykler/barne- og klapvogne: 30 min. Før planmæssig afgang hele året.
Køretøjer: 45 min før planmæssig afgang hele året.
Hvis mødetiden ikke overholdes, bortfalder reservationen automatisk.

5. Håndbagage:
Der kan medtages op til 40 kg håndbagage(taske/kuffert) gratis. Derudover betales efter fragttakst ved henvendelse til kontoret. Overførsel sker på eget ansvar.

6. Rederiets erstatningsansvar for hver passager kan ikke overstige taksterne i den til enhver tid gældende sølov.

7. Ansvar for forsinkelse med befordring af passagerer skal ikke overstige 4.150 SDR jf. Søloven § 422 stk. 1.2.pkt.

8. Rederiets ansvar for tab som følge af, at rejsegods er gået tabt, blevet beskadiget eller forsinket skal, jf. Søloven § 422 stk. 2. ikke overstige:

a. 1.800 SDR pr. passager for tab, som gælder håndbagage, herunder også det, der befinder sig i eller på medført køretøj.

b. 10.000 SDR pr. køretøj for tab, som gælder køretøjet.

c. 2.700 SDR pr. passager for tab, som gælder andet rejsegods, derunder selvstændigt indskrevet bagage, cykler og knallerter, der ikke transporteres på medført køretøj.

9. Rederiet forbeholder sig i henhold til Søloven § 423 ret til i de eventuelle erstatningskrav at gøre fradrag indtil 20 SDR pr. passager i tilfælde af tab, som skyldes forsinkelse.

10. Rederiet er ikke ansvarligt for tab af eller skade på penge, værdipapirer og andre værdigenstande så som sølv, guld, ure, juveler, smykker og andre kunstgenstande, jf. Søloven § 419 stk. 2.

11. For skade på person, håndbagage og rejsegods i tiden før ombordstigningen/ombordkørslen eller efter ilandstigningen/udkørslen er rederiet ikke ansvarlig, jf. Søloven § 431, selvom skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra rederiet eller nogen, det svarer for.

12. I de tilfælde, hvor der ovenfor er nævnt SDR, forstås derved særlige trækningsrettigheder som anvendt af Den Internationale Valutafond, jf. Søloven § 152 stk. 2.
En SDR pr. medio februar 2001 udgør en værdi af ca. 10,50

13. Erstatningskrav mod rederiet er forældet, såfremt retssag mod rederiet ikke er påbegyndt senest 2 år fra den dag, da passageren og /eller rejsegods blev udskibet, eller hvis gods er gået tabt, da senest 2 år fra den dag, udskibningen skulle have fundet sted, jf. Søloven § 501 stk. 1, nr. 3 og 4.

14. Rederiet påtager sig intet ansvar for rejsegods, herunder håndbagage eller andre effekter, som måtte være bortkommet på skibet eller dettes anløbspladser.

15. Rederiet er ikke ansvarligt for levende dyr, som en passager medbringer som rejsegods, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra rederiet eller nogen, der svarer for jf. Søloven § 431 stk. 3. Dette gælder dog ikke for skader på levende dyr, der transporteres som almindelig gods f.eks kreaturer til slagtning o.l.

16. Hvis et erstatningskrav måtte blive rettet mod skibsfører, officerer, mandskab, ekspeditør eller andre, som rederiet svarer for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, som rederiet vil kunne påberåbe sig, jf. Søloven § 171-173.

17. Anmeldelse af eventuelle personskader og skader på motorkøretøjer, rejsegods m.v. samt eventuelle reklamationer må rettes til skibets kaptajn (kommandobroen), inden skibet forlades. Eventuelle krav mod rederiet rettes skriftligt til dette. Det forventes, at passagerer holder sig orienteret om ændringer i sejlplanen, også på selve rejsedagen. Ved ændringer af sejltider eller ved aflysninger vil alle berørte passagerer blive kontaktet på det telefonnummer, som er opgivet på bookingtidspunktet.

18. For køretøjer anvendt til godstransport samt for transport af gods i øvrigt, herunder passager busser og rutebiler, gælder bestemmelserne i Sølovens kapitel 13, herunder navnlig bestemmelserne i § 274-280. Rederiet fraskriver sig/begrænser sit ansvar mest muligt i henhold til Sølovens bestemmelser.

19. Gods samt motorkøretøjer, der før eller efter overførslen er henstillet på anløbspladsen, henstår alene for ejerens risiko. Overførslen sker snarest mulig, når pladsforhold og tid tillader det.

20. Tobaksrygning og brug af åben ild, på bildækket eller i motorkøretøjerne ombord, er af hensyn til brandfaren forbudt.

21. Rederiet er ikke ansvarligt for uregelmæssigheder i driften og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser.

22. I øvrigt gælder for befordringen den til enhver tid gældende sølov.

23. Gældende fra den 1. februar 2022 ophæves alle Corona restriktioner, også i den kollektive trafik.

Dette betyder, at mundbind bortfalder ombord på Grenaa- Anholt færgen.

24. Lovpligtig passager data. I forbindelse med booking af billetter er det nødvendigt og lovpligtigt, at udfylde persondata til sin billet. Data indtastes inden betalingsvinduet lukkes ved booking. Ved bestilling af billet og udfyldelse af persondata er man samtidig ansvarlig for rigtigheden af persondata, og hæfter også for dette i tilfælde af kontrol.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Du kan til enhver tid afmelde dig i bunden af de nyhedsbreve, du modtager fra os.
Obs. tjek om mailen ryger i spamfilteret.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.